Kształtownik specjalny T

Kształtownik specjalny w kszTałcie litery „T” w wymiarach 90x50x50x1,5 mm

Pytania, bądź zamówienia prosimy kierować drogą mailową lub telefoniczną.